Påmeldingsskjema

Heiplansamling 2018, Åseral 5. - 6. september

Hovudtema i 2018 er kunnskap og verdiskaping.

Målet med Heiplanen er å sikre varige og samanhengande leveområde for villreinen på tvers av 18 kommunegrenser og 5 fylkesgrenser samstundes som me legg til rette for bygde- og næringsutvikling.

I år er det femte gongen Heiplansamlinga blir arrangert som ein politisk, fagleg og sosial møteplass. Denne gongen samlast me i Åseral kommune, på Eikerapen gjestegård. Det som samlar oss er Heiane som eit levande villreinfjell  og som ressursgrunnlaget til næringsutvikling og verdiskaping i bygdene.

 

Deltakarpris er 500 kr (kurspakke) pluss hotellrom. De må sjølve bestille hotellrom. Overnatting i enkeltrom 995 kr. Overnatting i dobbeltrom 1250 kr. Overnatting i hytte 350 kr per person (2 personar per hytte). Frukost er inkludert. Ta kontakt med Eikerapen gjestegård på tlf. 38 28 38 50 eller epost: post@eikerapen-gjestegaard.no. Deltakeravgift og hotellrom betales direkte til hotellet.

 

Om de har spørsmål, ta kontakt med Øystein Kristensen, Aust Agder fylkeskommune, telefon 92 81 92 47.

 

 
Sjå program

 

Arrangørar: Aust Agder fylkeskommune, Vest- Agder fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune, Telemark fylkeskommune og Verneområdestyret for SVR.

Informasjon

Tid
Frå onsdag 5. september 2018 11.00
Til torsdag 6. september 2018 13.00
Påmeldingsfrist
Måndag 3. september 2018 23.59
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}